файдалану


файдалану
1. Кемне яки нәрсәне берәр кирәклек өчен куллану. Кемне яки нәрсәне берәр чара итеп куллану 2. Берәр хәл, күренешне үз интересың өчен куллану, форсат дип санап, шуңардан файда алу 3. Ышаныч, ихтирам, дан, дәрәҗә һ. б. ш. сүзләр белән килгәндә, шул сыйфатларга ия булу мәгънәсен аңлата

Татар теленең аңлатмалы сүзлеге. 2013.

Смотреть что такое "файдалану" в других словарях:

  • җигү — 1. Арба, чана, сабан һ. б. ш. әйберләрне тартып барырлык итеп, ат, үгез, сыер кебек тарту көчләренә махсус дирбияләр белән беркетү ат җигү. Арба, чана, сабан, тырма һ. б. ларны тарту көчләренә беркетеп, юлга чыгарлык яки эш башларлык хәлгә китерү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • имү — 1. Имчәктән сөт суыру 2. Гомумән сыеклыкны үзенә суыру (бөҗәкләр һәм үсемлекләр тур.) 3. Каты нәрсәне авызга кабып, төкерек белән чылатып суыру бармак и. 4. күч. Хәйлә юлы белән кеше акчасыннан, байлыгыннан файдалану. Кеше хезмәтеннән файдалану,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • хисап — I. и. 1. Нәр. б. санау, исәпләү эше 2. Исәпләү, математик чишү, санау нәтиҗәсе. Хуҗалыктагы керем һәм чыгымны исәпләү нәтиҗәсе, йомгагы узган елның хисабы 3. Кем белән дә булса акча эше, акча белән бәйле мөнәсәбәт 4. Нәр. б. саны, исәбе, отчет 5 …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • абонемент — иск. 1. Билгеле вакыт эчендә берәр нәрсәдән (мәс. телефоннан) хак түләп файдалану хокукы. Шуны раслый торган документ. 2. Билгеле вакыт эчендә концертларга, театрларга керү өчен бирелгән документ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • абунә — иск. 1. Билгеле вакыт эчендә берәр нәрсәдән (мәс. телефоннан) хак түләп файдалану хокукы. Шуны раслый торган документ. 2. Билгеле вакыт эчендә концертларга, театрларга керү өчен бирелгән документ …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • аваз — и. 1. кит. Тамак ярыларының сулыш ярдәмендә тирбәлүеннән барлыкка килә торган тавыш 2. кит. Тавыш, яңгыраш. Музыка коралыннан чыга торган тавыш, яңгыраш 3. лингв. Сөйләмнең иң кечкенә берәмлеге. АВАЗ ИЯРТЕМЕ – лингв. Нәр. б. табигый тавышына,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • аграр — с. 1. Җир, җирдән файдалану турындагы а. реформа, а. кризис 2. Авыл хуҗалыгындагы, авыл хуҗалыгына бәйләнешле …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • аккумулятор — Соңыннан файдалану максаты белән электр энергиясе яки җылылык туплау приборы …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • аренда — 1. Бина, җир һ. б. ш. күчемсез милектән вакытлыча хак түләп файдалану 2. Шуның өчен түләү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • артиллерия — 1. Төрле конструкцияле һәм төрле калибрлы утлы ату кораллары. 2. Шундый кораллар белән эш итүче гаскәр төре 3. Утлы ату коралларының төзелеше һәм алардан файдалану тур. фән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге